Controverses

Onder controverses bespreken we een aantal onderwerpen waarover in de SM scene nogal wisselend wordt gedacht. Hoewel we ook hier aandacht proberen te hebben voor verschillende gezichtspunten, is dit het deel van de website waar onze eigen mening het meest in doorklinkt. Voel je vrij om er anders over te denken!

Comments are closed.